Областна администрация Силистра подкрепи 6-ия "Иновационен лагер" - Силистра 2022

4/10/2022
На 4 октомври 2022 г. в център "АРГИ" в Силистра бе дадено началото на двудневен "Иновационен лагер 2022" с основно съдържание, свързано с предприемачество за девойки с участие на 24 средношколки - предимно, но също и на младежи. Всички те са гимназисти от 6 професионални училища от общините Силистра, Дулово, Тутракан и Кайнарджа. Организатори са РУО на МОН (на събитието представено от Мая Григорова - ст. експерт), община Силистра, СНЦ "Паралел Силистра" с председател д-р инж. Дияна Бебенова-Николова.
 
От Силистра това са ПГСУАУ „Атанас Буров“,ПГПТ „Евлогий Георгиев“и ПЗГ „Добруджа“; СУ „Христо Ботев“ от град Тутракан; ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“ от с. Средище и ПГООТ от град Дулово.
 
От името на Областна администрация Силистра поздравление към участниците поднесе Димитър Тодоров - заместник-областен управител на област Силистра, който връчи и специален поздравителен адрес от областния управител инж. Николай Неделчев.
 
На събитието сред гостите бе и Мария Недялкова - заместник-кмет по хуманитарните дейности в община Силистра, която също приветства присъстващите.
 
Преподаватели в 6-ото издание на проявата са доц. д-р Даниел Павлов от Русенския университет, както и две дами - Лора Саркисян - маркетинг експерт  от Русе, и Лидия Светославова - експерт културно и природно наследство от Тутракан. В обучението ще се включат и ментори - представители на бизнеса, сред които и представители на Ротари клуб Силистра. Сред хората, които ще споделят опит и ще напътстват младите прпедприемачи ще бъде и Димитър Тодоров, представлявайки и Областна администрация Силистра.
 
Във втория ден отборите ще работят самостоятелно при подготовката на бизнес проекти, които ще бъдат журирани, като в края на лагера е предвидено и награждаване на първенците.
 
В предходните издания участваха повече от 220 младежи от различни училища от област Силистра. Обсъдени бяха  многобройни иновативни младежки идеи за развитие на региона. През годините бизнес консултанти, подпомагали младежките екипи по време на лагера, са били представители на Ротари клуб Силистра заедно с успешни мениджъри от разрлични бизнес общности в града, също от Търговско-промишлена палата Силистра и от Сдружение „Акчес” от град Кълъраш, Румъния.
 
Напоследък лагерът се провежда в 2 етапа – подготвителен, в който участват преподаватели от Русенския университет „А. Кънчев“ и експерти по съответните теми, и практически, в който младежите разработват конкретни бизнес идеи.
 
Тази година основната тема е „Предприемачески проекти за развитие на селските райони” и в нея участниците ще имат задача да оценят възможностите за развитие на бизнес в региона, използвайки местния потенциал, и как да стартират своя бизнес инициатива в регионалната общност.
 
Образователното съдържание е разработено в рамките на Академия „Вираго“, част от проекта със същото име, финансиран по програма Еразъм+. В проектните дейности участват 6 партньори от 5 държави: Румъния, България (СНЦ "Паралел Силистра"), Испания, Италия и Турция.