Поздравление за празника на град Тутракан

21/9/2022
Поздравление за празника на град Тутракан от инж. Николай Неделчев - областен управител на област Силистра