Откриване на учебната година в област Силистра

15/9/2022
На 15 септември 2022 г. започна новата учебна 2022-2023 година. В област Силистра звънецът удари в 42 основни и средни (общообразователни и професионални) училища. Отделно продължава учебният процес в 24 детски градини. Според РУО на МОН, прогнозният брой ученици е около 9 400 в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение.
 
В дуална система са обхванати 59 ученици от 9 до 12 клас в 3 средни училища - две в Силистра и едно в Дулово. От всички ученици поне 800 са първокласниците, а 680 са дванадесетокласниците. И още данни: 24,5 са щатовете за образователни медиатори, а в ДГ - 8, докато 5 са социалните работници, финансирани по програма на МОН, по временна заетост или със средства от училищен бюджет.
 
По данни от училищата, 9 260 ученици започват училище в първия учебен ден в област Силистра. Начален етап - 3 160. Прогимназиален етап - 2 509. Гимназиален етап - 3 591. Учениците в първи клас са 783. Учениците, които започват средното си образование в осми клас са 797. За последен път тръгват на училище 642 ученици в 12- ти клас. Най- голямо е Средно училище "Васил Левски" - Дулово - 911 ученици от 1 до 12 -ти клас. Най- малки са ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Брадвари, община Силистра - 28 ученици, и ОУ "Ст. Караджа" - село Цар Самуил, община Тутракан - 31 ученици.
 
Областният управител инж. Николай Неделчев уважи училищата и детските градини в областта със свой специален поздравителен адрес, както и по подобен начин РУО на МОН в Силистра с началник д-р Габриела Миткова. В личен план представителят на държавната власт за областта стана част от откриването на новата учебна година в най-старото в областта училище - Основно училище "Отец Паисий" с директор Галя Илиева.
 
Заместник-областният управител Димитър Тодоров участва в подобен ритуал в Средно училище "Никола Вапцаров" - град Силистра. По този начин Областна администрация Силистра спази традицията да бъде представена от своите ръководители в тържествата на училищата по повод началото на учебната година.
 
Тези дни предстои старт и на академичната учебна година, съдейки по покани от академик Христо Белоев - ректор на Русенския университет - тържеството на общоуниверситетско ниво е на 19 септември в град Русе. На следващия ден е във Филиал Силистра с директор доц. д-р Румяна Лебедова, който е част от най-голямото в Северна България висше учебно заведение. Във филиала се обучават студенти в две направления - педагогическо и инженерно.