Помощни материали за гласоподаватели на сайта на ЦИК за изборите на 2 октомври 2022 г.

5/9/2022
Централна избирателна комисия разпространи информация за налични помощни материали в полза на гласоподавателите във връзка с парламентарните избори на 2 октомври 2022 г.: симулатор за гласуване с машина, клипове – видео и аудио, и др.
 
Търсене: сайт на ЦИК – начална страница, панел „Разяснителна кампания“ в раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“ (банер в черно вляво).
Намират се на адреси на сайта на ЦИК (www.cik.bg):
 
- https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/video (Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина)
- https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/subtitles-vodeo (Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри)
- https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/audio (Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина).