10-ата кампания „Да изчистим България заедно” е на 17 септември 2022 година

2/9/2022

На 17 септември 2022 г. ще бъде проведена десетата Кампания „Да изчистим България заедно” под надслов „Подай ръка на природата“. Инициативата е на bTV Media Group и е най-голяма по рода си за доброэволци. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.), осъществявана по идея на bTV Media Group. Тя е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, целяща да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, както и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. 

Емблематичната кампания отрежда водещо място на страната ни сре държавите с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света. На база постигнатите резултати в хилядите акции по чистене, облагородяване и залесяване през 2019 г. инициативата получи глобално признание за обединяването на най-голям брой доброволци на глава от населението в името на зелената идея – 6,2%, сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата в шестия поред World Clean Up Day (Световен ден за почистване на планетата). 
 
В ситуацията ацията на пандемия през 2020 г. и 2021 г. инициативата не се фокусира върху поставянето на рекорди в рамките на една дата, а продължи да призовава стотиците хиляди доброволци на инициативата за ежедневна грижа към средата, в която живеем, в съчетание с отговорност един към друг. През 2022 г. в юбилейната проява „Да изчистим България заедно” ще обедини над 350 институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. И тази година кампанията ще се проведе в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света „Let’s Do It World”.