30 септември - Европейски ден на спорта в училище

2/9/2022
На 30.09.2022 г. предстои инициативата Европейски ден на спорта в училище (European School Sport Day) за представяне на здравословен начин на живот и намаляване на процента неактивни граждани в България. Разработен е наръчник, наречен "Европейски ден на спорта в училище" с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+" на Европейския съюз и в подкрепа на Европейската седмица на спорта.
 
Европейският ден на спорта в училище е паневропейска инициатива; нашата цел е тя да стане достъпна за всички европейски държави. Главната цел на това събитие е да насърчава физическата активност на международно ниво и да включва колкото се може повече ученици и младежи, училища и организации.
 
Това е един своеобразен празник, който осигурява на училищата възможността да: • установяват връзка с други европейски страни; • подобрят имиджа на физическото възпитание и спорта в училищата; • дарят радост и забавление на младежите чрез физически активности; • насърчават здравословен начин на живот; • подпомагат социалното включване и развиват социална компетентност у учениците.
 
Тази година е осмото издание на кампанията с допълнителна тема в кампанията (“Зелено образование чрез спорт”), като училищата ще обединят в своята програмата насърчаване на физическата активност и зелено мислене. Координаторите са разработили идеи под мотото “Спорт #БезОтпадъци“ за различни физически игри, посветени на намаляването и рециклирането на отпадъци, които училищата могат да осъществят.
 
Игрите, посветени на опазването на околната среда, ще са с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Всяко училище само избира и организира конкретните занимания за децата, спортовете, които ще бъдат представени, както и партньорите за осъществяване на инициативата.
 
КАК ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ НАЙ-АКТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В КАМПАНИЯТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА?
 
Екипът на сдружение „BG Бъди активен“ има готовност и желание да награди най-активните учебни заведения. И през тази година събитието, носещо най-много точки на училищата е Европейският ден на спорта в училище. Увеличаване на актива от точки с организиране на на събитие със специална насоченост чрез “СПОРТ #без отпадъци“.
 
Навременната регистрация в сайта на кампанията (www.bgbeactive.org), както и подаването на отчет е задължително за всяко учебно заведение, за да има възможност да участва в разпределяне на наградите и да получи сертификат за участие. Брандирани снимки – снимки, на които ясно се вижда принадлежността на събитието към инициативата (използване на изпратените промоционални материали и/или специално изготвени от учениците материали на кампанията с лого, човечета и др.).