Учебната година в Силистренско започва в 42 училища и в 25 детски градини

12/8/2022
Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев проведе работна среща с д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, за да обсъдят актуалните за момента и в навечерието на новата учебна година приоритети относно подготовката на учебните заведения както в материално, така също в документално отношение. В началото на м. септември ще бъде налична справката за приключващите ремонти на сгради и помещения в 42 основни и средни училища в областта. Сред тях не са за учебната 2022-2023 г. училищата в селата Сокол и Стефан Караджа, чиито досегашни ученици са пренасочени съответно към училищата в Зафирово и в Главиница. Няма промяна (25) в броя на детските заведения, в които ще продължат учебният и възпитателният процеси съгласно съвременните изисквания и стандарти. В ход са процедури по провеждане на конкурси за директори на 4 училища и един ЦСОП (в Силистра), за които има 7 кандидати, които са допуснати до следващия етап.