Отчет за дейността на областия управител на област Силистра за периода януари - август 2022 г.

4/8/2022
 
 
Катя Кръстева - областен управител на област Силистра в периода януари - юли 2022 г.: "Когато ме назначиха за Областен управител на област Силистра си поставих като цели няколко задачи: - Да  се анализират възможностите за спиране на демографския срив в областта; - Да се анализират възможностите на държавата за подпомагане на малкия и среден бизнес в област Силистра; - Да се анализират социалните услуги в областта.
 
Безспорен факт е, че област Силистра има два природни фактора, които могат да бъдат предпоставки за просперитет – това са плодородният чернозем и река Дунав. Не е тайна за никого, че земята в Добруджа се владее от малцина земеделски производители. Това е един от факторите за обезлюдяването ни. Същевременно държавата притежава около 100 000 дка земеделска земя в областта. При направените проверки обаче се установи, че години наред със съдействието на представители на властта по-голямата част от ДПФ се използва неправомерно от едри земеделски производители, подкрепяни от ГЕРБ и ДПС. В търговете за ползване на ДПФ са допускани земеделски производители, които със свързани лица владеят повече от 10 000 дка, а някои от тях не са заплатили наема за използвания от тях ДПФ в предходни години.
 
Когато тази порочна практика започна да се разплита, един от служителите на ОДЗГ си позволи дори да унищожи архива за тръжните процедури и по този начин да се прикрият констатираните нарушения. Тези нарушения обаче са от ония, които са свързани с получаването на европейски средства – субсидии и финансирания на проекти по различни програми. А това означава, че те ще бъдат обект на европейската прокуратура, ръководена от г-жа Кьовеши. В медиите излезе вече информация, че тази практика се е покровителствала от ГЕРБ и ДПС през годините. Дори бяха посочени конкретни примери с лидера на ГЕРБ Тодор Тодоров и активиста на ДПС Неджати Халим. И двамата, заедно със свързани лица, владеят повече от 10 000 дка, а единият от тях е имал и задължения към МЗ.
 
Въпреки това те са допускани до участие в търгове и са ги печелили. Характерно за тези случаи е недопускането на други участници в търга. С тази порочна практика не само е ощетявана държавата. По този начин, вместо държавата да подпомогне малките земеделски производители да създадат устойчиви стопанства и да се спре процеса на обезлюдяване на селата, се оказва, че представители на Министерство на земеделието са вършели точно обратното. Тази практика обаче е достатъчно осветена и тепърва  вероятно представителите на европейската прокуратура ще направят разследвания и повдигнат обвинения на всеки един, ползвал или помогнал за  неправомерното използване на ДПФ. Приключването на тази порочна практика ще даде възможност на малките земеделски производители да имат възможност да ползват ДПФ и съответно да създадат устойчиви стопанства.
 
Направен бе анализ за пречките за използване на река Дунав като икономически фактор. Времето не ни достигна да проведем работна среща, на която да изложим и развием идеята за изработване на закон за река Дунав и нейното крайбрежие. Изработването и приемането на подобен закон ще даде възможност река Дунав да се превърне в икономическа територия, което от своя страна ще доведе до благополучие на районите, попадащи в зоната на нейното влияние.
 
Направен бе анализ на социалните услуги в област Силистра. Установено бе, че повечето услуги имат незапълнен капацитет. Среща се и другата крайност – в пъти по-голяма заетост от капацитета на социалната услуга. И в двата случая има неефективност. В първия имаме неефективно изразходване на публични средства. Във втория и при най-доброто желание от страна на доставчика на социалната услуга, превишаването на капацитета ще доведе до влошаване на качеството. Късното приемане на Наредбата за качеството на социалните услуги – приета е с ПМС №135/22.06.2022 г., позволи подобни заведения да бъдат разкривани по-скоро като работни места за местното население. А социалните услуги би трябвало да се разкриват заради техните потребители, което налага доставчикът на социалната услуга да осигури достатъчен брой и с необходимата професионална подготовка служители. Поради късното приемане на Наредбата за качеството на социалните услуги не успяхме да извършим проверка за качеството на социалните услуги в областта.