Форум на междуобластно ниво в Шумен подкрепи приоритети на регионите, включително мост над река Дунав при Силистра - Кълъраш

20/7/2022
Областният управител на област Шумен д-р Владимир Йолов бе домакин на работна среща на областни управители и на заместник-областни управители от страната. В него участваха областният управител на област Силистра Катя Кръстева и заместник-областният управител Минчо Йорданов. Обсъдени са теми, свързани с оперативност и организираност на областните администрации при решаване на проблеми в съответните региони. 
 
Взето е решение за създаване на работни групи от областни и заместник-областни управители, които да обсъждат въпроси по важни направления, като сектор ВиК, европейски проекти, пътна инфраструктура, енергийна ефективност, държавна собственост, туризъм и др. По този начин се разширява възможността по-бързо да бъдат постигани заедно общи резултати.
 
За целта групите ще провеждат регулярни месечни срещи, на каквито ще бъде домакин всяка от областите. Предстоят и онлайн срещи всяка седмица за постигане на още по-голяма оперативност, както и месечни в Министерски съвет. Предвид икономическата ситуация, предстои да бъде направено предложение до Министерски съвет да задвижи по-бързо актуализацията и проверките на важните за населени места проекти с цел актуализация на цени, за да продължат фирмите работа по реализация на дейностите по тях. 
 
Представителите на държавната власт по регионите са се обединили около виждането, че е важно проблемите да се решават стратегически, а не на парче и поотделно, смятайки че подобни срещи дават възможност за координация в различните сфери и за намиране на устойчиви модели за тяхното решаване. Сред сферите с подобно отношение е туризмът, по която областните управители в Северен централен район с подкрепа на техни колеги от Северозападния и Североизточния райони за планиране работят от няколко месеца насам. От името на всички участвали във форума областни управители предстои да бъде изпратено писмо до Министерство на туризма, отнасящо се до възможностите за прилагане на конкретни политики от страна на областните управители за подкрепа на инициативи в тази сфера.
 
На срещата са обсъдени и конкретни предложения, които ще бъдат отправени към Министерски съвет и до Министерство на регионалното развитие и благоустройството за правото занапред областните администрации да кандидатстват по различни програми и проекти, тъй като тези възможности в последните години все повече са били орязани. Изразена е увереност, че това може да бъде реален инструмент за финансираме на реализацията на определени политики на регионално ниво, включително за енергийна ефективност, адекватно управление на държавна собственост, в средите на образованието и културата. Коментирано е и прилагане на един и същи модел в отделните области за информиране и подпомагане на дейността на училищата и детските градини.
 
Като част от създаване на условия за постигане на устойчиво икономическо развитие на Североизточна България се работи за осигуряване на добра транспортна свързаност между Северна и Южна България. По темата в подобен формат областни управители от Североизточна България са се обединявали и в предишни  години при други политически и икономически условия у нас и по света.
 
В инициативата, повдигната от областния управител на област Шумен, подкрепена и от колегите му от съседни области, се предвижда цялостна реконструкция на Върбишки проход и изграждане на четирилентов път по направление „Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово (през Ришки проход)“ с мост на река Дунав между Силистра и Кълъраш. Идеята е подкрепена от областния управител на Силистра Катя Кръстева. В тази връзка предстоят срещи с ресорни министри, за да се обсъдят следващи стъпки за нейното осъществяване, тъй като тя е част от дейностите за превръщане на транспорта в ключов сектор с логистика в Североизточна България.