Заместник-областният управител Минчо Йорданов се срещна с Боян Димов - председател на ОСЗК за област Силистра

13/7/2022
Новоизбраният председател на Областен съюз на земеделските кооперации - Силистра Боян Димов посети Областна администрация за среща със заместник-областния управител Минчо Йорданов. Проведен бе разговор по различни въпроси, отнасящи се включително до състоянието на областната структура на кооперациите. Общо 30 са членуващите в нея на областно ниво, повечето от които обработват сравнително малко количество земя.
 
Обсъдени са също възможностите за взаимодействие между организацията и регионалната държавна власт. Уговорени са занапред регулярни срещи за обмяна на полезни практики и информация, за да бъде осъществена трайна връзка. Коментирани са и теми, свързани с края на жътвата на житото – добиви, цени, пазарна конюнктура в световен контекст и др. На дневен ред е и проблем, споделян и пред медиите напоследък от страна на някои кооперации и производители в сферата на отглеждането и търговията с плодове. Част от него е отдалечеността на преработвателните предприятия, намиращи се най-близо на по 300-400 км от региона. Г-н Димов сподели, че е в процес на обиколка на кооперациите по места, за да обсъди на място проблеми, които вълнуват членовете на ОСЗК Силистра.