Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание в Областна администрация Силистра

4/7/2022
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Силистра проведе свое заседание, на което бяха разгледани информации, представени от членовете на Комисията. Припомняме, че тя организира изпълнението на политиката по БДП на областно ниво за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г. 
 
От направените отчети разбираме, че в периода януари – май 2022 г. по линия на РУО на МОН Силистра всички 44 училища и 24 детски градини са работили па планове по БДП за съответната учебна година (сформираните в тях тематични комисии подпомагат директорите и правят предложения до общинските комисии). На интернет страниците на учебните заведения са публикувани съответните планове и инициативи. Обученията по темата се провеждат в „час на класа“ по програми и теми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Извънкласните дейности през последната учебна година са били ограничени поради COVID-19.
 
Около 1 500 деца се включиха в различни инициативи във връзка с тазгодишния  Национален ден за безопасност на движението по пътищата, за какъвто е обявен 29 юни. Заместник-областният управител Минчо Йорданов призова всички към повече координация между различните институции и изрази готовност за съвместни действия и обсъждане на всякакви въпроси, свързани с БДП.
 
ОДМВР – Силистра: към 29.06.2022 г. в областта са регистрирани 139 ПТП, основните причини за които са сблъсък с дърво, с МПС под ъгъл и преобръщане извън пътното платно. Трима са загиналите и 51 са ранените в катастрофите, което е по-малко в сравнение с миналата година за същия период – знак, че има резултат от добрата предварителна работа по безопасността на движението.
 
Според РДПБЗН – Силистра, техни екипи с 35 души и 12 противопожарни автомобил са се намесили основно за разрязване на катастрофирали МПС при 11 от ПТП-та. Със служителите се провеждат всяка година изпити и им се прави периодичен инструктаж за пътна безопасност. Поради усложнената епидемична обстановка през периода не са провеждани учения за координиране на действията на службите за реагиране при ПТП.
 
Служителите на „Автомобилна администрация“ на територията на областите Русе, Силистра, Търговище са извършили 54 проверки съвместно с МВР. Проверени сумарно са, както следва: товарни автомобили – 2 891, таксиметрови – 1 175, учебни – 10, автобуси – 266, както и 14 автомобила, извършващи нерегламентиран превоз. За отбелязване – по области не се предлага разбивка на статистика по темата. На територията на област Силистра няма мобилен екип на „Автомобилна администрация“, което създава трудности и в това отношение бе отправена молба за съдействие от страна на областния управител на област Силистра.
 
ОПУ – Силистра: повече от 100 км от републиканската пътна мрежа в областта са включени в програми за ремонти и състоянието им е подобрено, но в обезпокоително състояние са други елементи, като еластични огради, знаци, маркировка и др. Като много сериозен проблем е посочена крайпътната растителност и тъй като екипът на ОПУ е малочислен,  на този етап има затруднения за нейното премахване и ограничаване. Отделен е проблемът, че отстранената биомаса няма къде да бъде изхвърляна. Обърнато бе внимание върху сушенето на земеделска продукция върху пътното платно, запълването на канавките с отпадъчни продукти от земеделска дейност и излизането на големи селскостопански машини на пътищата на нерегламентирани места.
 
Център за спешна медицинска помощ – за отчетния период са приети 43 повиквания за 54 пострадали при ПТП (34 лица с леки телесни повреди, 5 със средни и 14 с тежки; 1 загинал). РЗИ – Силистра запозна присъстващите с дейността си в периода: изпълнените мерки обхващат деца и ученици чрез презентации, алко-очила и др. Раздавани са информационни брошури за превенция на ПТП.
 
На заседанието от всичките 7 общини в областта единствено община Силистра бе представена с ресорен служител от Общинската комисия за БДП. Споделено бе, че не й достигат средства за реализация на по-голямата част от приетия план, а има необходимост от финансова подкрепа, за да бъдат изпълнявани предвидените мерки от годишната план-програма.
 
В заседанието на Областната комисия онлайн участва представител на ДАБДП, който изрази съжаление, че в работата на форума не се отзоваха за участие представители на общинските администрации в Тутракан и в Дулово, към които има въпроси и забележки.