Нова социална услуга стартира в община Алфатар

28/6/2022
На 28 юни в град Алфатар бе проведено откриване с тържествен ритуал на нови две социални заведения в най-малката в областта община – Центрове за настаняване на пълнолетни лица от семеен тип с психични разстройства – №2 и №3. Сред гостите по покана на общинския кмет Янка Господинова бяха Минчо Йорданов – зам.-областен управител на област Силистра, който приветства домакините и гостите от името на държавната власт; представители на организацията – донор на проекта, на Инспектората на Министерството на труда и социалната политика, на Асоциацията на българските градове и регионите, на която Господинова е зам.-шеф, дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра, както и от други институции.
 
Двата Центъра с услуги от т.нар. резидентен тип, т.е. с места за настаняване (обитаване) в община Алфатар се намират в частта на града, известна като кв. Попово. Единият от тях е в изцяло ремонтираната сграда на някогашното училище, а другият е в изграден по проекта дом в съседен терен. Проектът е на община Алфатар и е към Проект „Красива България“ със съфинансиране по решение на Общински съвет Алфатар, чиито представители заедно със своя председател Елис Талят също участваха в откриването.
 
До този момент общата стойност на новата инвестиция в социалното дело е в размер на около 1 млн. лева. Капацитетът на двата центъра за потребители с психични проблеми е 28, от които 20 са вече заети като места. Повечето от обитателите на домовете са от някогашния Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Говежда от Северозападна България, а други петима са от област Силистра. Обслужва ги екип от 15-16 души, начело с Янка Ваникова, директор на двата центъра.
 
В най-малкия град на областта има и други 4 със съдържание – тип Центрове за настаняване: 2 ЦНСТ, Дом за стари хора и Център за настаняване на пълнолетни лица от семеен тип с психични разстройства №1. Според някои от гостите на тържеството от институции извън областта, малко са общините в България, които са ентусиазирани и реализират проекти с подобни услуги. Наетият персонал е обучен и всеки от състава му притежава сертификат за всички видове социални услуги.