Над 1 500 деца и подрастващи в област Силистра ще участват в събития в Националния ден на безопасността на движението по пътищата

27/6/2022
На 29 юни в училища и читалища ще бъде отбелязан Националният ден на безопасността на движението по пътищата. Във връзка с това Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА „БДП“) призова различни институции – държавни, общински, образователни и други, да проведат разнообразни събития, посветени на темата. По разпространена до Областна администрация Силистра информация за целта РУО на МОН Силистра е предоставило на училища и детски градини материали за отбелязване на Деня.
 
Събраната информация, като своеобразна обратна връзка, показва, че участие заявяват 33 образователни структури в областта, от които 19 са училищата и 14 за детските градини. Очаква се в проведените събития да се включат на 1 500 деца и подрастващи. В 10 учебни заведения са предвидени мултимедийни презентации и прожекции на видео материали.
 
В 4 детски градини са замислили викторини, в 3 – раздаване на материали на родителите, а в едно от училищата – публично събитие тип „флашмоб“. В една детска градина ще отбележат Деня с шествие, а в други 11 – игри и разиграване на тематични ситуации.
 
Най-голям е броят (17) на училищата и детските градини с инициативи във вид на изготвяне на тематични кътове – табла, постери, изложби с рисунки, рисунки върху асфалт и други. В приблизително толкова места ще има срещи с беседи с професионални водачи на МПС или със служители на МВР.
 
На 29 юни от 16,30 ч. в Дунавския парк Силистра Обединен детски комплекс провежда двучасово колективно рисуване на открито, а в пет училища в същия ще има демонстрация и състезание по безопасно управление на велосипед.
 
Идеята е чрез всички тези прояви да се постави ударение върху конкретното съдържание – безопасността на движение по пътищата, като се повиши информираността и чувствителността на обществото, както и да се провокира промяна в рисковото поведение на пътя от страна на водачите на МПС.
 
Събитията се вписват в направление „Социално-отговорно поведение: учене през целия живот“, което е част от визията на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България 2021-2030 г.