Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА „БДП“) обяви 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата

21/6/2022
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА „БДП“) обяви 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата, призовавайки различни институции – държавни, общински, образователни и други, да инициират различни събития, посветени на темата. Идеята е чрез тях да се постави ударение върху нейното съдържание, да се повиши информираността и чувствителността на обществото, както и да се провокира промяна в рисковото поведение на пътя от страна на водачите на МПС.
Събитията се вписват в направление „Социално-отговорно поведение: учене през целия живот“, което е част от визията на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България 2021-2030 г.
 
С писмо до областните администрации в страната, включително в Силистра, подписано от Димитър Илиев – председател на ДА „БДП“, се заявява, че Агенцията „…насърчава областните комисии за БДП и представените в тях организации в периода около 29 юни да планират, организират и изпълнят различни инициативи…“. По темата повече на сайта на Агенцията в интернет на адрес: www.sars.gov.bg, и както и във Фейсбук: StateAgencyRoadSafety. 
 
Предвидените от организациите в област Силистра, включително училища и читалища, събития, както и отзвука от тях – с кратък текст за съдържание, участници и др. подробности, е добре да бъдат изпратени на имейл адрес: ss@ss.government.bg с цел отразяване на сайта на Областна администрация, както и в медиите - в предварителен и в следсъбитиен план.