Страница във Фейсбук - портал за културни и туристически събития в Северен Централен район

3/5/2022
В Областна администрация Велико Търново наскоро бе поредната от срещите на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград (всички те част от Северен централен район), както и Плевен, по въпроси, свързани с развитието на туризма и с възможността държавните администрация по места да бъдат полезни на този процес. Осветляване на идеята за общи туристически продукти е създадената на адрес във Фейсбук (www.facebook.com/%D0%95%D0%9B%D0%90-%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%98%D0%92%D0%95%D0%99-102391545802557) страница "Ела и преживей" - своеобразен портал за насърчаване на туризма чрез споделяне на културни събития, фестивали и мероприятия от области Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра и Плевен. На нейна територия вече са публикувани материали за предстоящи събития в област Силистра, някои от които са и на сайта на РЕКИЦ.