Партньорска информационна кампания в област Силистра с акцент към малките земеделски стопани

3/5/2022
Областен Информационен център – Силистра в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ), организира Изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“
Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2022 г., както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.
Експертите ще акцентират на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони – 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на тази година.
Кампанията ще бъде проведена в периода от 9 май до 18 май 2022 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:
  • 09.05.2022 г. (понеделник), 10:00 – 12:00 ч., с. Старо село, община Тутракан, НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1940” с. Старо село;
  • 11.05.2022 г.  (сряда), 10:00 – 12:00 ч., с. Малък Преславец, община Главиница, НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1946” с. Малък Преславец;
  • 12.05.2022 г.  (четвъртък), 10:00 – 12:00 ч., с. Паисиево, община Дулово, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1941” с. Паисиево;
  • 13.05.2022 г.  (петък), 10:00 – 12:00 ч., с. Гарван, община Ситово, НЧ „ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870 г.“ с. Гарван;
  • 16.05.2022 г.  (понеделник), 10:00 – 12:00 ч., с. Средище, община Кайнарджа, Кметство с. Средище;
  • 17.05.2022 г.  (вторник), 10:00 – 12:00 ч., гр. Алфатар, община Алфатар, НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1894”, гр. Алфатар;
  • 18.05.2022 г.  (сряда), 10:00 – 12:00 ч., с. Бабук, община Силистра, НЧ „ДОЧО МИХАЙЛОВ – 1906” с. Бабук.
 
 
 
Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.