Поздравление за 1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност

29/4/2022
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
поздравявам Ви с 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност! Празникът е повод за хората по света да си припомнят дългия път, извървян в името на защитата на основното човешко право на труд, признато от ООН с Всеобщата декларация за правата на човека от края на първата половина на миналия век. Честит празник!
 
 
КАТЯ КРЪСТЕВА
областен управител на област Силистра
м. април 2022 г.