Поздравление до мюсюлманите в област Силистра за голям религиозен празник

29/4/2022
ДО
МЮСЮЛМАНИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
В качеството си на представител на държавната власт в област Силистра Ви поздравявам най-сърдечно с празника Рамазан байрам, в чиято чест са подходящи послания, свързани с непреходни ценности като опрощение, милосърдие и състрадание. На дневен ред са редица житейски предизвикателства, изпитващи за пореден път човешката природа, за да се убедим отново, че най-важни за нас, хората, са добротата, покаянието, сплотеността и мъдростта.
 
 
КАТЯ КРЪСТЕВА
областен управител на област Силистра
м. април 2022 г.