Събитие в Областна администрация Силистра на две фондации по темата за домашното насилие

28/4/2022
Областна администрация Силистра, представлявана на форума от главния й секретар Стилиян Стойчев, бе домакин на работна среща за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики за работата при случаи на домашно насилие в област Силистра. Тя бе дело на фондациите „Анимус“ и „Общество и сигурност“. Проведена със съдействие на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, което от години предоставя социалните услуги Кризисен център, Център за консултиране и превенция на домашно насилие и Преходна къща „Резилианс“, работейки по темата по свои проекти към различни министерства.
 
Участваха представители на различни организации и институции, приели поканата по проект „Активни срещу насилието над жени“, осъществяван с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП. На срещата бяха обсъдени получените данни за 2021 г. на база на въпросниците за работа по проблемите на домашно насилие в област Силистра в сравнителен анализ с данните, получени през 2020 г. Като продължение - дискусия по актуални практики и в отговор на въпроса "Какво се случва с домашното насилие в областта?".
 
От изнесените данни стана ясно за област Силистра, че относително малък е броят на сигналите за домашно насилие. Резултатите от началото на 2020 г.: 213 сигнала (от тях – 181 по телефона и 29 на РУ на МВР). Мониторингът е на база отговори на въпроси, зададени към районни съдилища и прокуратури, още до общинските администрации, службите за социално подпомагане, доставчиците на социални услуги и др.
 
До т.нар. искови молби за мерки за защита в област Силистра достига едва всеки десети от сигналите за домашно насилие. Отчита се добро взаимодействие между институциите при придвижването им до съда и вземането на решения от неговите състави. Направило е впечатление, че в Крайдунавска Добруджа съдиите не призовават пострадалите към спогодби.