Първа по рода си онлайн работна среща за туризма в Северен централен район

23/2/2022
На 23 февруари бе проведена първа по рода си онлайн работна среща на областните управители на Северен централен район (Русе, Габрово, Велико Търново, Разград, Силистра) на тема „Разработване на план за съвместна дейност в сферата на туризма“.
 
Тя стана факт по идея на областния управител на Разград Деян Димитров, а на проявата модератор бе Ралица Манолова – областен управител на област Габрово. Във форума от името на Областна администрация Силистра участва Минчо Йорданов – заместник-областен управител. От Министерство на туризма се включи Ивайло Кожухаров, който е съветник на министъра.
 
От проведената дискусия стана ясно, че за осъществяване на идеята са необходими няколко „стъпки“: преглед на нормативната уредба; анализ на ситуацията в петте области от СЦР в областта на туризма, включително с цел подбор на обекти; прецизиране на конкретни дейности и събития; проучване на възможностите за финансиране; изработка на план за действие – по възможност на присъствена среща на областните управители; старт на реализацията на плана.
 
От разменената информация участниците в срещата научиха, че в момента в България има над 200 сдружения в сферата на туризма и предварителното виждане е, че не се налага създаване на още едно, за да бъде планът за действие възможен за провеждане.
 
Идеята е чрез него да се развиват на територията на СЦР, като част от националния ни туризъм, различни видове туристически дейности със статут на дестинации, а не само на транзитни посещения, примерно на румънски туристи. Сред намеренията е тези възможности да бъдат предлагани на обща платформа в интернет. На 23 март в Разград е следващата среща по темата за общ план за туризъм в областите от Северен централен район.