Нова заповед с противоепидемични мерки издаде РЗИ Силистра

16/2/2022
Нова заповед на РЗИ Силистра с противоепидемични мерки, влизаща в сила от 17 февруари 2022 г., и със срок на действие до 2 март 2022 г.