Работна среща на областния управител Катя Кръстева с ръководителите на община Ситово

16/2/2022
Областният управител Катя Кръстева проведе работна среща с екипа на кмета на община Ситово Сезгин Алиибрям и с Ридван Кязим – председател на Общински съвет Ситово. Тя бе поредната след вече проведените подобни разговори с представители на местните власти в общините Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар и Кайнарджа.
 
Целта на диалога с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление е да бъдат откроени специфични по места проблеми, които да влязат във вниманието на държавната власт в област Силистра. И особено да се сложи ударение върху тези от тях, за които има необходимост от конкретна санкция на областния управител, както още на съветите и на специализираните комисиите, които той ръководи на областно ниво.
 
Темите, във връзка с които ще се търсят прагматични решения в полза на община Ситово, са в няколко направления. Съдействие е необходимо за осигуряване на обществен превоз в района „Гарван – Попина – Поляна“, с уговорката, че ще работи в „конкуренция“ с нерегламентиран превоз. Според процедурите трябва да бъде изготвено предложение до институциите, от които зависи съответното разрешение. Поискано бе формиране на т.нар. спирки по желание по направлението на автобусна линия „София – Силистра – София“ на разклоните за селата Ситово, Поляна и Искра (както още при разклона за село Зафирово – по настояване на община Главиница).
 
От почистване се нуждаят храстите и младата гора от двете страни на пътната отсечка между селата Ситово и Добротица, за да намалеят причините за ПТП, предвид трафика на товарни автомобили. Участвалият в срещата заместник-областен управител Минчо Йорданов уведоми домакините на срещата, че със съдействието на Областно пътно управление е изготвено искане до държавните органи относно отпускането на необходимите средства, включително за маркировка.
 
Поискани са от правителството средства за провеждане в крайдунавските общини Силистра, Ситово, Главиница и Тутракан на обща акция за авиационно третиране на зелените площи срещу популацията на комари, като се настоява тя да се случи с паралелно действие от страна на Република Румъния, за да има по-сигурен резултат.
 
Кметът Алиибрям представи пред областния управител вече реализирани проекти по отношение на инфраструктурата и осигуряването на условия за по-лесен достъп за хора с увреждания в различни социални учреждения в общината, включително в сградата на кметската администрация, където е изграден външен асансьор. Ефективни мерки са предприети през последните 4-5 години във връзка със сметосъбирането (закупени са нови контейнери и подходяща техника за работа на общинското предприятие, извършващо дейността). Развитие има и на няколко социални услуги.
 
Община Ситово е сред общините в областта, която е категорична относно споразумението за изграждане на четвъртата клетка на РДТБО Силистра, където също е предвидена специализирана среща с областния управител и неговия екип, за да стане ясна актуалната обстановка във връзка с реализацията на клетката.
 
Споделен е и проблем с налягането на водата във водопроводните мрежи на село Ситово и особено на село Искра, за което ще бъде търсено съдействие за проверка от страна на „В и К“ ООД Силистра. Гостите бяха уведомени, че е подменена по-голямата част от водопроводите в тези две най-големи села в общината.