Областният управител на Силистра посети община Алфатар

15/2/2022
Областният управител на област Силистра Катя Кръстева бе на посещение в община Алфатар, където заедно със заместник-областния управител Минчо Йорданов бе проведена съвместна среща с кмета на общината Янка Господинова. Срещата е част от започналите миналата седмица посещения на общините от област Силистра. Факт са проведените визити в общините Тутракан, Дулово, Главиница и Кайнарджа, а утре наред е община Ситово.
 
Представителите на държавната власт проявиха интерес към въпроси, които решава местната власт в най-малката община в региона: проведени и актуални проекти – поредният, който е в ход, е за инсталиране на соларни лампи в населените места; решаване на въпроса с коронавируса; проблеми със сметосъбирането в контекста на оформяне на обща картина в областта, предвид предстоящо посещение в регионалното депо в Силистра, както и друти теми.
 
В рамките на едночасовия разговор стана ясно, че е необходима държавна политика за региони като силистренския и конкретно за необратимо обезлюдяващи се общини като алфатарската и подобни на нея. Предвид демографската характеристика, проблем е привличането на инвеститори и дори да се намерят ще е трудно осигуряването на квалифицирана работна ръка.
 
Предвид желанието на Доростолска епархия община Алфатар да е един от районите за иновативно провеждане на публични богослужения в древни религиозни обекти от Сухоречието, бе коментирана необходимостта от създаване на междуинституционални и междуобщински проекти, в които въпросните институции да бъдат бенефициенти за финансиране. Чрез тях може да бъдат надградени познатите от близките години и актуални в момента форми за привличане на туристи на основата на поклоннически центрове и етнографски туристически обекти, както и в сферата на селския туризъм.