Актуални за Главиница и Тутракан теми обсъди областният управител на Силистра с тамошните кметове

8/2/2022
Областният управител Катя Кръстева и заместник-областният управител Минчо Йорданов проведоха срещи с кметовете на две от общините в областта: община Тутракан - д-р Димитър Стефанов, и на Главиница - Неждет Джевдет. Пред тях като представители на държавната власт за област Силистра бяха поставени няколко теми за обсъждане и евентуално за съдействие.
 
Една от тях е свързана с актуалния проблем с решаване на въпроси, отнясащи се до коронавируса: предлага се на държавно ниво да се преосмислят настоящите 6 направления за изразходване по общини на отпусканите за целта средства, за да бъдат местните власти с възможност да ги ползват и за други належащи нужди в контекста на кризата.
 
Продължава да бъде дискутирана по места и темата за прекъсването на електрическото осветление в населените места, което налага да се мисли за по-голямо присъствие на органите на полицията в селата, за да няма ръст на престъпността. Общинарите в Главиница имат желание да подготвят проект по линия на трансграничното сътрудничество за изграждане на многофункционално средище в село Малък Преславец на базата на бившия ученически лагер. За целта обаче е необходимо обединение на имоти и сгради, които са собственост на различни министерства.
 
Подобен проблем имат да разрешават и в Тутракан във връзка със закрити преди години училища (Старо село, Сяново и др.), които са собственост на МОН и се рушат, а, за да бъдат използвани за други цели, включитено за социални услуги, е необходимо да бъде сменена собствеността им, за да стане общинска.
 
Отново в Главиница в ход е ремонтиране на Средно училище „Васил Левски”, за което през лятото на 2021 г. правителството е отпуснало определена сума, като към нея ще бъде прибавено и общинско съфинансиране за компенсиране на по-високите цели на строително-монтаржи наботи.
 
В община Тутракан продължават работа и по темата за ферибота за връзка с Олтеница, предвид скъсяването на пътя до Букурещ за желаещите да пътуват до там, включително и за ползване на международното летище, както и за улесняване изкупуването на селскостопанска продукция от района на Тутракан от страна на купувачи – румънски фирми.
 
Кметът на Тутракан е предложил също необходимостта за актуализиране на бюджетите на общините, тъй като настоящата рамка затруднява задържането на специалисти от администрацията, които напускат и отиват на работа в училища и в други институции, където заплащането е по-високо.