Областният управител Катя Кръстева поздрави доц. д-р Илияна Горанова - пръв директор на Филиал Силистра към Русенски университет, и доц. д-р Румяна Лебедова - настоящ директор на учебното заведение

28/1/2022
В два отделни тържествени момента по повод 25-ата година на Филиал Силистра към Русенския университет в Областна администрация Силистра си дадоха среща началото на преобразуването на някогашните полувисши институти в крайдунавския град и настоящето, в което се обучават студенти в няколко специалности в две направления: педагогическо и инженерно. По повод четвъртвековния юбилей областният управител Катя Кръстева уважи с поздравителни адреси и цветя две преподавателки със заслуги към учебното заведение, упражнявали административни и управленски функции през различни периоди. Предстои среща и с Дяко Трендафилов - директор на техническия полувисш институт.
 
Първата от срещите бе с почетния гражданин на Силистра доц. д-р Илияна Горанова – 16 години директор на педагогическия институт в града, който в историята си от 1971 г. насам е имал различни промени в своя статут на работа, както и на Филиал Силистра, а втората бе с доц. д-р Румяна Лебедова – настоящ директор и дългогодишен преподавател. В срещите участва заместник-областният управител Минчо Йорданов. Пред представителите на държавната власт в ретроспективен план бяха пресъздадени с факти и спомени за събития моменти от миналото и от настоящето на Филиал Силистра.
 
От няколко посоки бе разгледан дългият път, изминат през годините, в които традицията е продължена с много себеотдаденост, и заедно с това е осигурявано развитие на учебния процес в рамките на изискванията за съвременно висше образование в условията на ВУЗ с многоспектърно съдържание. Юбилеят е естествено продължение на отбелязаните през последните години други достойни годишнини: 75 години на Университета в Русе, 130 години на педагогическото образование в Силистра и 50 години от създаването на учителски институт в Силистра. По повод юбилея на Филиал Силистра с поздравителен адрес на областния управител на област Силистра бе уважен и академик Христо Белоев - ректор на Русенския университет.
 
Във фонда на Филиал Силистра са на разположение две изложби - едната е със съдействието на Областна администрация Силистра, а другата - на община Силистра, които връщат като на филмова лента словесна и фотографска информация за началото на обучението на учители в Силистра от края на 19 в. до днес. Подготвена е и монография в три части, също посветена на този авторитетен за област Силистра процес. В чест на годишнината на педагогическото образование в Силистра е филм, който е достъпен в интернет.