Катя Кръстева встъпи в длъжност като областен управител на област Силистра

24/1/2022
В Областна администрация Силистра бе проведен ритуал по посрещане на новоназначения областен управител Катя Кръстева, която встъпи в длъжност като представител на държавната власт за област Силистра. В присъствието на народния представител Стоян Георгиев ("Продължаваме промяната") и на Божидар Александров – областен координатор на формацията, заместник-областният управител Минчо Йорданов връчи на г-жа Кръстева печата на институцията.
 
В церемонията участваха главният секретар Стилиян Стойчев, както още Тодор Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, и Димитър Георгиев, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, главен юрисконсулт в Областна администрация.
 
Г-жа Кръстева проведе и първата си работна среща със служителите от Областна администрация, като в нея участва и досегашният областен управител Ели Тодорова. Тя пожела успех на приемника на поста, отбелязвайки теми, по които продължава работата в Областна администрация: проблемите с коронавируса на областно ниво, на транспортната инфраструктура и др. Споделен бе и опит в работата на Областна администрация по време на служебните правителства.
 
Катя Кръстева отправи своите послания в унисон с визията на управляващата коалиция в момента: за работа по посока на нулева толерантност към корупцията за възвръщане на доверието на гражданите към институциите; стимулиране на иновации с цел очертаване на път към икономика с висока добавена стойност и др.
 
Фокус и проактивност са предвидени в сферата на регионалната политика (вкл. в актуалната ситуация с коронавируса), като за целта предстоят серия от срещи с представители на местните власти, на неправителствения сектор и в зоната на браншовите съюзи. Развитие търпи въпросът по отношение на дигитализацията и премахването на хартиени носители на информация за сметка на стимулиране използването на съвременните технологии.
 
Обект на внимание ще бъде и международното сътрудничество – работа с дипломатическите мисии на различни страни за подпомагане на експортно-ориентирания регионален бизнес. Новият областен управител ще продължи и непосредствената си работа с медиите не само за отразяване на работата в Областна администрация и участието на областния управител на различни форуми, а и за извеждане в публичното пространство на проблеми и приоритети, характерни за област Силистра.
 
Областният управител Катя Тодорова Кръстева е родена на 2.09.1962 г. в град Силистра. Завършила е средно образование в ПГ „Климент Охридски“ и висше във Висш педагогически институт в град Шумен – специалност „Начална училищна педагогика“. Работила е в ЕСПУ със спортен профил „Юрий Гагарин“ – град Силистра и в ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра. В периода 1999-2019 г. е на свободна практика. От 2019 г. до назначаването й за областен управител е кметски наместник на кметство Майор Ценович, община Силистра. Омъжена, с две деца – син и дъщеря.