Областна администрация връчи специална награда на самодеен състав, участник в национален онлайн-конкурс „Ой, Коледо, мой Коледо“ - Тутракан

23/12/2021
Народно читалище „Никола Вапцаров“ – град Тутракан приключи обявения от  ръководството му Национален онлайн-конкурс „Ой, Коледо, мой Коледо“. Според разпространената информация относно резултатите, т.е. от решенията на жури с председател гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова – преподавател по етнология в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, става ясно, че в две направления са включени 53 от допуснатите до участие видео материали. Резултатите от конкурса са публикувани в сайта на РЕКИЦ Читалища Силистра, а видеозаписите може да бъдат разглеждани в ЮТУБ.
 
В направление „Пресъздаване на коледни обичаи“ „Специална награда на областния управител на Силистра“ получава Народно читалище „Възраждане“ – село Ситово, област Силистра. Комплект материали, свързани с българските традиции и луксозен празничен календар за 2022 година е наградата, която ще бъде изпратена от името на Ели Тодорова – областен управител на област Силистра, заедно с поздравителен адрес. С награди в конкурса, освен читалището организатор, участва и Общински съвет Тутракан с председател Нехат Кантаров.
 
В същото направление победител в конкурса е заснетият материал, изпратен от Коледарска група при НЧ „Земеделец-1899“, с. Козаревец, област Велико Търново. В направление „Коледарски групи“ в първа  възрастова група първенец е група „Звездици“ (4-а група) при ДГ „Нарцис“, Силистра; във втора възрастова група – Коледари от село Волуяк, НЧ „Изгрев-1921”, с. Волуяк, което е част от област София и от Столична община; в трета възрастова група на първо място е Коледарска група от ОУ „Христо Ботев“, с. Зърнево, община Тервел, област Добрич; в четвърта възрастова група начело е ДТФ „Хорце“ при ПГТ „Вл. П. Инчев“, с. Владимирово, област Монтана; в пета възрастова група – Мъжка певческа група при НЧ Възраждане – 1908“, с. Българско сливово, община Свищов.