Работна среща на областния управител във „В и К“ Силистра

10/12/2021
В офиса на „В и К“ ООД Силистра бе проведена работна среща на Асоциация „В и К“ Силистра с председател Ели Тодорова – областен управител. В нея участваха представители на екипа на Асоциацията и на водоснабдителното дружество, в което акционери освен държавата са и седемте общини на област Силистра. Обсъдени са актуални теми, свързани с водоснабдяването.
 
И не на последно място, обект на дискусия бе и мащабният в момента проект с 6 обекта в агломерацията около Силистра (заедно с кметства Айдемир и Калипетрово) и около град Тутракан. Техните първи копки бяха проведени миналата седмица, а проектът продължава още около две години.
 
Домакините на срещата подадоха информация относно изпълнението на проекта (фирми, срокове и др.), неговия надзор и по повод всички протичащи процеси в рамките на проекта. Областният управител прояви интерес и към други обекти, по които работи „В и К“, във връзка с подобряване на водоснабдяването в общините, както и към качеството и цената на водата.