Областният управител се срещна с екипа на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра

9/12/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова посети офиса на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, за да поздрави лично екипа, получил наскоро награда от конкурс за акции със социално съдържание, обявен от Държавна агенция за защита на детето. За участие в него номинацията бе изпратена от Областна администрация Силистра на база впечатление от проведената успешна кампания на тема „Подари компютър на дете“, достигнала до 70 деца и подрастващи в цялата област.
 
В срещата с представителя на държавната власт участваха заедно с други експерти от екипа председателят на Сдружението инж. Христина Георгиева и юристът на организацията Галя Иванова. Г-жа Георгиева сподели опита си, както и на своите колеги, по повод естеството на работа през последните 20 години и особено във връзка с проблемите в момента по изпълнение на няколко социални услуги. 
 
Сдружението е единствената неправителствена организация в област Силистра, която работи в тази сфера, както и по закона за защита от домашно насилие. Като областен управител и като партньор на ЖС „Екатерина Каравелова“ в решаване на юридически казуси в предишни години, г-жа Тодорова бе поканена да участва в предстоящия „Благотворителен базар“ на 10 декември от 10.30 до 16.30 ч. в центъра на град Силистра.
 
Базарът е посветен на кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието над жени“, провеждана по целия свят, започвайки на 25 ноември, за да завърши в Международния ден за правата на човека (10 декември). Събраните средства ще бъдат използвани за ремонт на Преходна къща „Резилианс“ – иновативна социална услуга за България, която Сдружението осъществява от 2015 г. насам с цел подпомагане на настанени дългосрочно жени с техните деца, пострадали от насилие, и нуждаещи се от подкрепата на обществото. 
 
Екипът на инж. Георгиева обсъди с г-жа Тодорова  предстоящи за дискусия на национално ниво теми, сред които е съставянето на Национална карта на социалните услуги, както и създаване на нормативни документи, съпътстващи новия Закон за защита от домашно насилие. Обект на коментар бе и силистренският принос за осъществяване на проекта „Изследване на етнопсихологическитеи културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пол“. 
 
По него ЖС „Екатерина Каравелова“ работи заедно от тази година с екип преподаватели от катедрата по психология на Великотърновския университет. В следващата година предстои провеждане на анкети и на фокус-групи за събиране на информация, необходима за проекта, като област Силистра е сред регионите, където ще бъде направено обследването от екипи от специалисти и студенти.
 
По проекта вече е  факт монография, съдържаща данни и факти за насилието, основано на пола в българското семейство, и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Нейни автори са проф. дн Красимира Петрова, д-р Велислава Чавдарова и проф. д-р Даниела Тасевска. В над 300 страници са представени доказателства и заключения по темата, за които са използвани над 120 източника, интернет-ресурси и документи на различни езици.