Поздравление на областния управител на Силистра за ЖС "Екатерина Каравелова" - Силистра

8/12/2021
Поздравление на областния управител на Силистра за ЖС "Екатерина Каравелова" - Силистра по повод "Втора награда за сдружение от Силистра в инициатива на ДАЗД"  (http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0001D6CE? OpenDocument).