Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в Годишната информационна среща във връзка с реализацията на проекти по ОПРР

6/12/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в края на миналата седмица в традиционната Годишна информационна среща във връзка с реализацията на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Тя бе проведена в Център за съвременно изкуство и библиотека –  Бургас, който е един от реновираните обекти със средства по програмата. В дискусията с представители на държавната и на местната власти – сред тях и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, участваха заместник-министри от няколко министерства и ведомства.
 
„Срещата бе полезна с възможността да получим актуална информация по изпълнението на програмата, както и за общуване с колеги от различни администрации“, заяви г-жа Тодорова. Тя е участвала и в събития от културния календар на община Бургас, сред които посветени на предстоящите зимни празници и в представяне на етнографски комплекс, свързан с основен поминък за района на Бургас в миналото, какъвто е  рибарството.
 
От споделената информация става ясно, за периода 2014-2020 година близо 3 милиарда лева са договорените до момента по ОПРР, а това е 94% от ресурса на държавата по програмата. С въпросните средства до този момент са сключени общо 756 договора, повечето от които са приключени: 210 са за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, 76 са в образователната инфраструктура, за модернизация на пътна инфраструктура – 22, и др. В етап на изпълнение са около 300 проекта, като последният срок за реализацията им е 31 декември 2023 година.
 
Според справка на ОИЦ Силистра, картината в областта по отношение инвестициите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е следната – сключени са 18  договора с 3 общини – допустими бенефициенти по програмата:10 от тях са в община Силистра, от които 4 приключени; 7 са в община Тутракан,  5 от които приключени; и един договор в община Кайнарджа, който също е приключен. Общата стойност на сключените договори е близо 30 млн. лева,  включително собственото финансиране от бенефициентите, от които около 2/3 са разплатените до този момент.  
 
Средствата по проектите са насочени към осигуряване на енергийна ефективност, за ремонти в образователната сфера (в детско, основно и в средно професионално училища) и в социалната също, както и за инфраструктура; за изграждане на мемориален комплекс в село Шуменци край едноименната „Военна гробница 1916“; за реконструкция на улици и площади в Силистра; за социални услуги и жилища, и др.
 
Подчертано е, че темата за устойчив растеж и заетост в регионите е водеща и за програмния период 2021-2027 г. В рамките на събитието заместник-министърът на МРРБ Нина Стоименова отличи общини за добро партньорство с ОПРР през изтичащия програмен период, сред които са общините Русе, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Ловеч, Сливен и др. Според забелязаната практика, някои от общините – Сливен, Ямбол, Тунджа, са работили по програмата с подписано помежду си споразумение за развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори.