Поздравление на областния управител на Силистра за 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

3/12/2021
ДО
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
              Уважаеми госпожи и господа от местни и регионални структури в Силистренска област на Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите, Съюз на глухите, Асоциация „Диабет“ и на всички други локални и национални организации, обединяващи хора с увреждания, във Ваше лице поздравявам членовете на структурите Ви с 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. За 30-и път след решението на Генералната асамблея на ООН през 1992 г. институциите на държавно и на местно ниво в страните от целия свят отбелязват този ден, за да се постави ударение върху проблемите, отнасящи се до един милиард души на петте континента. По този начин се дава заслужено внимание на хората, имащи необходимост от подкрепа, както и на участващите в процеса за подобряване на условията им за живот, предвид определената степен на увреждане, с която всеки ден трябва да се борят.
 
ЕЛИ ТОДОРОВА
областен управител на Силистра
м. декември 2021 г.