Областният управител на област Силистра участва в първа копка на обект по проект на В и К Силистра

2/12/2021
На 2 декември 2021 г. край кръговото кръстовище между улиците „Седми септември“ и „Добрич“ в град Силистра „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра“ проведе церемония – ритуал „Първа копка“, по повод началото на изпълнение на „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра“. Срокът на изпълнение на целия проект (www.proekt.vik-silistra.com.), включващ общо 6 обекта в общините Силистра и Тутракан, е 54 месеца. Проектът е със средства - безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.”: от Кохезионен фонд, национално съфинансиране и  собствен принос на бенефициента - В и К Силистра.
 
В събитието участва областният управител на област Силистра г-жа Ели Тодорова – председател на Асоциация „В и К“ Силистра, която приветства от името на държавната власт присъстващите (ръководители от община Силистра, ръководителят на проекта Росица Бачева, представители на дружеството изпълнител ДЗЗД „ЕЛИТ ВИК СИЛИСТРА“ , на  надзорника ДЗЗД „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ и на други институции). Тя напомни, че в нашето съвремие навлизат все повече екологични изисквания и материали, осигуряващи чрез подобни проекти по-добро качество на живот на хората.
 
Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов също поздрави всички, уважили поканата за участие в тържествения ритуал. Управителят на „В и К“ Силистра инж. Васил Боранов поясни, че основната цел на проекта е подобряване на ефективността и намаляването на загубите от вода. Церемонията завърши с традиционен ритуал – разбиване на бутилка с шампанско в металната част на техниката, работеща по изпълнение на проекта.