Областният управител на Силистра участва в стартовата пресконференция за представяне на инфраструктурен проект на „В и К“ ООД Силистра

1/12/2021
На 1 декември от в зала „Дунав“ на комплекс „Дръстър“ в град Силистра бе проведена встъпителна пресконференция във връзка с реализацията на проекта „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. СИЛИСТРА“.
 
В нея участва областният управител Ели Тодорова, която, като представител на държавната власт за областта, приветства бенефициента на проекта - „В и К“ ООД - гр. Силистра, както и партньорите в неговото изпълнение, подчертавайки важността на проекта за жителите на областта и конкретно за градовете Силистра и Тутракан, и за селата Калипетрово и Айдемир. Тя предаде поздравите на МОСВ във връзка с желанието на държавата все повече да е ефективна грижата за водата. В хода на изпълнението на проекта председателстваната от областния управител Асоциация „В и К“ ще проследява провеждането на заявените дейности.
 
В пресконференцията участваха също инж. Васил Боранов – управител на „В и К“ ООД Силистра, д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, Никола Узунов – кмет на село Калипетрово, инж. Денчо Георгиев – кмет на село Айдемир (двете села са част от агломерацията, в която се осъществява проектът), инж. Надежда Димитрова – началник на РДНСК Силистра, Наско Богданов – представител на обединение, изпълняващо дейности в проекта и др.
 
Проектът е с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Ръководителят на проекта Росица Бачева представи целта, съдържанието и инвестиционните намерения в общините Силистра и Тутракан.
 
В първия ден на м. декември бяха проведени и два от предвидените 6 ритуала "Първа копка". Те бяха в селата Калипетрово и Айдемир (обектът е в съставното село Татарица). И за двата обекта договорите са с изпълнителя ДЗЗД „КВ СИЛИСТРА 2020“ при условията на инженеринг и включват дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. Надзора по изпълнението на проекта осъществява ДЗЗД „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“. Ритуалите първи копки продължават утре в Силистра и Калипетрово (общо 2), а в петък - в Тутракан - също 2, в които е предвидено участие и на представители на Областна администрация Силистра.