Поздравление от Областна администрация Силистра за Янка Господинова - кмет на община Алфатар, за присъдена научна степен „доктор“

9/11/2021
На делова среща в град Алфатар заместник-областният управител на област Силистра Минчо Йорданов поздрави кмета на община Алфатар Янка Господинова по повод скорошната ѝ успешна публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност“. От името на областния управител Ели Тодорова той поднесе поздравителен адрес на г-жа Господинова във връзка с присъдената ѝ научна степен „доктор“. Дисертацията е  по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“. Представена е във Военна академия „Г. С. Раковски“ (София) пред научно жури, председателствано от полк. доц. д-р Георги Георгиев.