ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ДО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ В БУРГАС ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ Й ПРАЗНИК НА 29 ОКТОМВРИ

29/10/2021
29 октомври - национален празник на Република Турция. Поздравление на областния управител на област Силистра Ели Тодорова до Генерално консулство на Република Турция в Бургас.