Областният управител на Силистра участва в заседание на Регионално депо за управление на отпадъците в Русе, в което членува община Тутракан

24/10/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в редовното заседание на Регионално сдружение за управление на отпадъците в Русе, на което общините Тутракан, Иваново и Ветово представиха своите предложения за намаляване на депонираните отпадъци и за поддържане на обществената хигиена.
 
Ръководството на община Тутракан поиска част от средствата от общите отчисления на Сдружението към РИОСВ и по примера на русенската община да бъдат използвани за закупуване на компостери и разполагането им в населените места от общината .
 
Община Иваново ообяви, че ще работи за закупуване на собствени съдове за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал, които да се поставят  в 50 точки в 13-те населени места в нея.
 
Членовете на Сдружението подкрепиха предложението на община Ветово, където искат да използват част от средствата от отчисленията за закупуването на многофункционални комунални машини, каквито действат в Русе от  месец април насам.