Заместник-областният управител взе участие в ритуала "Първа копка" за нов канал между р. Дунав и ПР "Сребърна"

21/10/2021
На територията на Поддържан резерват „Сребърна“, част от едноименния „Биосферен парк", бе проведен ритуалът „Първа копка“, след който започва изпълнението на предвидените дейности дадено началото на дейностите проект с бенефициент РИОСВ-Русе на тема „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
 
Заедно с изпълнителите на проекта в ритуала участваха Минчо Йорданов –  заместник-областен управител на област Силистра, д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, Георги Иванов – кмет на село Сребърна, Анатоли Станев – директор на РИОСВ-Русе и др.
 
Пред присъстващите проектът бе представен от неговия ръководител Анелия Николова, която е директор на дирекция в Инспекцията в Русе към МОСВ. От нейната презентация стана ясно, основен момент в проекта и изграждането на т.нар. западен канал за връзка с р. Дунав, който да стане паралелен с т.нар. източен канал, изграден през 1999 г. Така ще бъде подобрена естествената подмяна на вода в езерото и ще има мобилизация на придънната тиня за изнасянето й посредством водния поток в река Дунав. Тази дейност е мотивирана като спешна мярка в Плана за управление на резервата от 2016 г., за устойчиво подобряване състоянието на езерната екосистема в ПР „Сребърна“.
 
Дължината на бъдещото съоръжение е 2 165 м с ширина от 100 м при р. Дунав и 50 м при преливника, както и 20 м при стеснения край на входното ветрилообразно разширение на връзката с естествения канал. Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Строител Дая“, които ще извършат дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор на канала с краен срок 17.12.2023 г. . Строително-монтажните дейности ще се изпълняват от фирма „Строител“ ООД  изключително извън размножителния период на птиците, а именно в периода след м. август.