Държавен архив Силистра връчи благодарствени грамоти на дарители по повод 70 г. на държавните архиви и Националния празник на архивите

11/10/2021
На 11 октомври, два дни след Националния ден на архивите в България, във фоайето на Държавен архив – Силистра бе открита изложба, наречена „Дарени документи – съхранена национална памет“. Тя е посветена на 70-ата годишнина от създаването на държавните архиви в България. В тържеството заедно с представител на Регионален исторически музей Силистра, съмишленици и журналисти, от името на държавната власт участва Минчо Йорданов – заместник на областния управител. В лицето на Драгомира Балева-Тодорова – директор на силистренския архив, той поздрави нейния млад екип със специален за празника адрес от областния управител Ели Тодорова.
 
В поздрава се казва: „Поздравявам Ви със 70-ата година от създаването на Държавна агенция „Архиви“, структура на която има и в област Силистра, съхраняваща паметта на институциите и на личностите на Крайдунавска Добруджа. Продължавайте все така отговорно, последователно и с чувство за изпълнена историческа мисия да събирате материалите, които трябва да останат за поколенията. Всяка държава има необходимост от специалисти, които да бъдат в основата на събирането и обработването на важни за обществото ни документи“.
 
С представянето на изложба се отдава признателност и благодарност към дарители на документи от последните няколко години, спомогнали със своите жестове за съхраняването на историческата ни памет. Така с „Благодарствена грамота“ бяха отличени журналистът и активист на културните дейци Марин Минев, предоставил документи за събития и личности от Силистренска област; ветеранът на просветното дело Николай Манолов (дългогодишен учител по химия), дарил документи, свързани с дейността му като преподавател в Политехническа гимназия „Климент Охридски“ – Силистра, както и в нейните предшественички; Костадина Кунчева – снимки на българи от град Тулча – някога център на българщината в Северна Добруджа, както и лични документи; журналистът Йордан Георгиев – за предоставени безвъзмездно юбилейни пощенски пликове от 1957 до 2017 г.; Огнян Живков – дългогодишен служител на същия архивен отдел – снимки, отразяващи живота на турската общност в Силистра в средата на 30-те години на ХХ век; авторката на краеведски книги Милка Трендафилова за дарени документи, свързани с научната дейност на покойната университетска преподавателка д-р Станка Георгиева; актрисата Нели Тодорова (посмъртно) – документи, свързани с професионалния й път в театралната дейност в Силистра за периода 1970 –2009 г.
 
По повод 70 години от създаването на държавните архиви с грамота на Държавна агенция „Архиви“ за принос в развитието на архивите беше удостоена Юлия Кюшелиева – дългогодишен ръководител на Държавен архив – Силистра, която участва на национално тържество в София.
 
Пред присъствището директорката на силистренския архив заяви: „Нa 10 oктoмвpи 2021 г. ce нaвъpшиха 70 гoдини oт създаването на Българските държавни архиви. Оcнoвaвaнeтo нa дъpжaвни apхиви в Бългapия e cвъpзaнo c издaвaнeтo нa Укaз №515 нa Пpeзидиyмa нa Нapoднoтo cъбpaниe oт 10 oктoмвpи 1951 г. зa cъздaвaнe нa Дъpжaвния apхивeн фoнд (ДАФ) нa Нapoднa Рeпyбликa Бългapия.
 
След Указа от 1951 г. в големите административни центрове в страната се създават първите държавни архиви за надзор над процесите по обработка, съхранение и използване на документи, създадени от структури на държавната, обществената и стопанската дейности.
 
Архивът в Силистра е създаден през 1963 г. и в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. е отдел на Окръжен народен съвет – Силистра. Първите му стъпки са свързани с въвеждане на единство в организацията, методологията и методиката на работа с документи.
 
Приет е документалният фонд от профила на архива, който до този момент се е съхранявал в Държавен архив – Русе. През 2021 г. ДА-Силистра организира 6 дигитални изложби от цикъла „Архивът на 10/20/30/40/50/60 години”, в които е представена дейността и развитието на архива  от 1963 г. до днес.
 
От Държавен архив Силистра напомнят: „За втора поредна година празникът на българските архиви се отбелязва в епидемична обстановка. По тази причина дейностите, свързани с отбелязването му, са силно ограничени, но повече от всякога ценим личния контакт и значимостта на хората, които ни помагат да популяризираме и обогатяваме националното ни архивно богатство“.