Областна администрация Силистра подпомогна петото издание на "Иновационен лагер - Силистра 2021"

7/10/2021
С успех за организаторите – РУО на МОН, представлявано от г-жа Майя Григорова, СНЦ "Паралел - Силистра" с председател д-р инж. Диана Бебенова, и община Силистра, както и за участниците от средни училища в Силистра, Тутракан и Главиница, завърши петото издание на проявата „Иновационен лагер“, проведена на 5 и 6 октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра. В първия ден идеята за форума, тази година предназначен за девойки - бъдещи лидери, бе представена от Атанаска Атанасова от отдел „Образование и младежки дейности“ при Общинска администрация.
 
Участниците бяха уважени с поздравителни адреси от областния управител Ели Тодорова, като на форума Областна администрация бе представена от Жулиан Раданов от дирекция дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, и от кмета на общината д-р Юлиян Найденов.
 
Иновационният лагер премина на 2 етапа – първият от тях бе подготвителен по темата за предприемачеството и разработка на бизнес модели. В работата на този панел като ментори се включиха доц. д-р Даниел Павлов от Русенски университет „А. Кънчев“, и Лора Саркисян – маркетинг експерт от най-големия български дунавски град. Вторият етап бе практически, като в него младежите разработиха конкретни проекти за развитие на бизнес в региона, използвайки неговия потенциал.
 
Става дума за внимание върху няколко момента: местни природни ресурси (плодородна земя, резервати край реката, горски местности); културно-историческо наследство (археологически резервати, река Дунав, рибарски общности, практики в сферата на културата); натрупан производствен опит в региона в зоната на съществуващ семеен бизнес; развитие на бизнес, „щадящ“ природата и/или генериращ минимално количество отпадъци.
 
Отборите представиха своите бизнес модели пред жури в тричленен състав за оценка на проектите по предварително зададени критерии: иновативност; приложимост; обществена полза; представяне; екипна работа.
 
На първо място бе класиран екип от СУ ,,Христо Ботев“ от град Тутракан с проект с идея за организиране на туристически разходки по река Дунав с катамаран и възможност за организиране на събития на плавателния съд.
 
Второто място е за екип от ПГСУАУ „Атанас Буров“ от град Силистра с проектна идея за организиране на доброволен труд за бране на кайсии с младежи над 18 години и туризъм с цел опознаване на културно-историческото наследство на региона.
 
Третото място е за екип от ЕГ „Пейо Яворов" Силистра с проект за бизнес модел за създаване на туристическа агенция, предлагаща пакети за пътувания в региона, вкл. и в съседна Румъния.
 
На четвърто място е екипът от СУ „Васил Левски“ от град Главиница с проект, условно наречен „Аптека на две крачки” с цел разнос на лекарства до малките населени места в община Главиница със специална насоченост към възрастните хора.
 
На пето място е екипът от ПГПТ „Евлогий Георгиев“ от град Силистра с проект за организиране на туристически пътувания на ученици между 15 и 18 години с цел опознаване културно-историческото наследство на региона, вкл. и Румъния.
 
Всички участници получиха сертификати за участие. Наградите бяха осигурени от община Силистра (1-3 м.), от Областна администрация Силистра и от Ротари клуб Силистра, чиито представители – настоящият президент Боян Боев и неговите предшественици Димитър Свиленов и Свилен Съботинов, както и Димитър Тодоров, участваха в работата съответно при подготовката на проектите за бизнес модели на различните екипи и в оценяването на тяхното качество.