Седмица на възрастните хора (1-7 октомври), дело на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ към МТСП

4/10/2021
На 8 октомври от 11 до 12.30 ч. е обявена онлайн среща на тема „Регионални демографски тенденции и предизвикателства пред възрастното население“, като има възможност да присъединят всички желаещи, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика до Областна администрация Силистра. Този форум следва протичащата в момента Седмица на възрастните хора (1-7 октомври), дело на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ към МТСП.
 
Какви документи имаме в момента по темата, които са актуални? Това са Национална стратегия за демографско развитие с хоризонт до 2030 г.; Национална стратегия (2019-2030), Програма за управление на правителството за периода 2017-2030 г. Приоритетите в тях: насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферите на заетостта; участието им в обществото и в самостоятелния им живот, както още създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионални нива.
 
Разработени са и два двугодишни плана, вторият от които е за периода 2021-2022 г., очертаващи конкретните дейности и задача за изпълнение от Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България. Правителството предприе конкретни действия за преодоляване на ярко изразените дефицити в пенсионната система, като актуализира пенсиите, ремоделира линията на бедност за страната и постигна качествена промяна в броя на пенсионерите, живеещи с доходи под линията бедност.
 
Предизвикателствата в условията на пандемията с коронавируса налагат полагане на допълнителни усилия в опазване на здравето на възрастното население, както и неговото последващо стимулиране да остане активно в социално-икономическия живот на страната за възможно най-дълъг период в добро здраве.