Държавна агенция за закрила на детето обяви конкурси за отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" и награда "Посланик на доброто"

27/9/2021
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще проведе и тази година тържества по връчване на отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и на награда „Посланик на доброто“, научаваме от покана до управителя на област Силистра за номиниране на адресати от седемте общини от областта. Те са признание за развитие и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за щастливо детство.
 
Отличителният знак се отнася до професионалисти от общини, детски градини, училища, читалища, юридически лица, неправителствени организации, доставчици на социални услуги. С него се отчитат постижения в 4 категории: „Устойчиво развитие“, „Успешна промяна“, „Значима иновация“, „Значимо партньорство“. Става дума за принос в грижа за деца, за социални, образователни, здравни и  културни ценности, както и по отношение на инициативи, допринасящи за създаване на условия за тяхното пълноценно развитие.
 
За участие в конкурса се попълва съответен формуляр, какъвто е на разположение в Областна администрация Силистра, за да станат ясни данните за номинираната организация, както и мотивите за номинацията. Към формуляра се прикрепват и доказателства, удостоверяващи постиженията.
 
Относно наградата „Посланик на доброто“, тя е предназначена за личности, включително деца и граждански организации, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение. В допълнение – и тази година ДАЗД търси истории за сторено добро от цялата страна, най-вълнуващите от които ще бъдат заснети и популяризирани от Агенцията.
 
Предложенията за отличителния знак и за наградата ще бъдат определени от комисия, ръководена от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, с участието в нея на представители на Съвет на децата към ДАЗД, експерти, общественици, представители на медиите и др. Формулярите трябва да бъдат изпратени в ДАЗД от всяка Областна администрация до 26 октомври т.г. Знакът и наградата ще бъдат връчени на специални церемонии.