Поздравление за празника на град Тутракан от областния управител на област Силистра г-жа Ели Тодорова

21/9/2021
Поздравление за празника на град Тутракан от областния управител на област Силистра г-жа Ели Тодорова: "Уважаеми граждани на Тутракан, вече близо три десетилетия на всеки 21 септември Вие отдавате заслужено внимание на своите предшественици по повод освобождението на града от румънска окупация. Заслужено Вашият град е носител и на званието „Град на Българската бойна слава“, оставайки в историята с важни моменти от Първата световна война. Пожелавам Ви и занапред да бъдете част от паметни събития за Вашата общност и за България. На нашите предци днес ние дължим искрената си признателност в името на настоящето и на бъдещето на града и общината. Честит празник!".