Поздравление на Ели Тодорова - областен управител на област Силистра, за новата учебна година в училищата в област Силистра

14/9/2021
Поздравление на Ели Тодорова - областен управител на област Силистра, за новата учебна 2021-2022 година в училищата в област Силистра