Информация от Областен щаб за борба срещу коронавируса

13/9/2021
В Областна администрация по покана на областния управител Ели Тодорова и с участието на нейния заместник Минчо Йорданов бе проведено заседание на Областен кризисен щаб за борба срещу коронавируса. Целта бе в контролен план да бъде проследена картината в областта, за да стане ясно дали са необходими нови мерки след заповедта на МЗ от 7  септември т.г. или е достатъчен контролът по изпълнението на разпорежданията на министъра.
 
Д-р Теодора Начева – директор на Районна здравна инспекция Силистра, направи преглед на състоянието, представяйки актуалните цифри, факти, аналитичните заключения и предложения на тяхна база. Тя акцентира върху два момента, имащи отношение към ситуацията. Единият е свързан с проблем, възникващ в ситуации, когато гражданин си направи тест при домашни условия и той се окаже положителен, но остава нерегистриран в РЗИ и съответно непроследим от нейните инспектори.
 
Другият е във връзка с дейността на общините – респективно на местните щабове, по прилагане в прецизен вид на заповедите на МЗ с цел постигане на добър планиран резултат. Коментарът конкретно по този повод е, че се наблюдава необходимост от по-голяма чувствителност както от страна на гражданите, така и на кметските екипи в населените места за съответна реакция в конкретни ситуации, имащи отношение към проблема.
 
Към 12 септември т.г. цифрите: общо заболели през целия период от старта на пандемията в област Силистра – 6 702 души с 433 починали, от които 132 през 2020 г. За периода 30 август – 12 септември съотношението е 275 на 100 хил. души население и засега областта е в долната граница на т. нар. червена зона (трета степен на заболеваемост). Над средните данни за областта са случаите в общините Силистра, Тутракан и Главиница, чиито представители споделиха пред участниците в заседанието своите добри практики. Посочени са две села в областта – Старо село и Падина, където има критично повече случаи.
 
Случаите в областта като цяло са основно в две възрастови групи: 40-64 г. и над 65 г., като е минимален броят на заразени до 19 г. Броят на ваксинираните с положителен тест е 89, а общо ваксинираните в областта са 27 471 души, като е наблюдавана лека по-висока активност в това отношение в последния двуседмичен период. Ваксини за лица, навършили 12 г., са поставени на 117 подрастващи.
 
В 14-дневния период са хоспитализирани 65 души с потвърден Ковид-19, което е по-малко от ¼ от общо регистрираните. В трите болници в областта са разкрити 109 легла за пациенти с коронавирус (69 в МБАЛ Силистра, в т.ч. 5 интензивни; в болниците в Дулово и Тутракан – по 20).
 
През периода са направени близо 500 проверки както от страна на РЗИ, така и съвместно с МВР, ОБДХ, Инспекция по труда и общинските администрации. Тези дни тематичните проверки продължават, включително във връзка със спазване на крайното работно време в графа „заведения“ и евентуално нощни клубове, ако има работещи сред тях. Работи се по създаване на Консултативен център в ДКЦ Силистра за подпомагане на лечението на заболели с коронавируса, като за целта областният управител е насрочил среща с ръководството на община Силистра относно неговото осъществяване в обозримо бъдеще.
 
Общото впечатление е, че натрупването на случаи в седемте общини идва от „внос“ от чужбина, от „обмен“ по време на отпуски по морски дестинации, както и в резултат от контактно общуване по време на семейни тържества – предимно многолюдни сватби в някои от общините от региона. Тревожно е, че продължава практиката в телефонните интервюта на РЗИ със заболели да се спестява информация за лицата, с които е имало контакти и примерът в село Падина е един от тях, довел до разширяване на кръга на заболелите.
 
Членовете на Щаба бяха уведомени от д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН, че на сайта на министерството са публикувани насоките за начало на новата учебна година в първия учебен ден, както и за последващите стъпки във връзка с проследяване на развитието на ковид-ситуацията в училищата, изискващи вземане на мерки. Установено, че малко повече от 60% от учителите в областта са или преболедували, или са ваксинирани, или имат доказани антитела в резултат на скрито преминаване на болестта. Това е довело до предположението, че малка част от тях би трябвало да боледуват в близките месеци, с надеждата прогнозата да се окаже реална, за да няма срив по тази причина сред преподавателския състав.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Имунизационният кабинет в гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82 (сградата на ХЕИ), който е към РЗИ-Силистра, ще извършва ваксинация на принципа „зелен коридор“ на следните дати:
  1. 15 септември 2021г. (сряда) от 15.00 до 17.00 часа
  2. 16 септември 2021г. (четвъртък) от 15.00 до 17.00 часа
  3. 17 септември 2021г. (петък) от 16.00 до 17.00 часа
  4. 18 септември 2021г. (събота) от 12.00 до 14.00 часа
Забележка: На вниманието на свободно желаещите ваксина! В един флакон от ваксината на Пфайзер се съдържат 6 дози, а в един флакон от ваксината на Янсен – 5 дози. Нашата цел е оползотворяване на целите флакони, без да се допуска бракуване на ваксина. Моля, за проявено разбиране.