Международна конференция за Късната античност се провежда в Силистра

10/9/2021
В Силистра започна Международна историческа конференция в Силистра по теми, свързани с Късната античност (10-12 септември). Заместник-областният управител Минчо Йорданов представи поздрава на областния управител Ели Тодорова до организаторите и участниците - около 30 души от десетина страни, в мащабния форум от хибриден тип - присъствено и онлайн. Приветствия също от заместник- министъра на културата доц. д-р Пламен Славов и от Мария Недялкова - зам.-кмет на община Силистра.
 
Темата на форума е „Политически, градски и демографски промени в балканските провинции през Късната античност). Конференцията е организирана от Лабораторията за изследване на Късаната античност на Балканите на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките, Регионален исторически музей – Силистра и Община Силистра и е финансирана по проект на Фонд „Научни изследвания“.
 
Проектът има за основа задача създаване на международна научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите, с краен продукт on-line енциклопадия със свободен достъп. Целта на проекта е увеличаване на присъствието на българските учени (утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти) в международното научно пространство чрез формирането и свободното разпространяване на нови научни знания за обществените, политическите, религиозните и културните процеси, които протичат на Балканите през ІV в.
 
Новите научни знания, които ще бъдат създадени в хода на изграждане на on-line енциклопедията LABedia, ще бъдат предоставени за ползване със свободен достъп както на академичните среди – утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти, учените работещи в регионални и национални музеи, така и на учители за повишаване ефективността на тяхното преподаване, на представители на държавните и общински институции, на туристическите агенции и др.