Работна среща в Областна администрация Силистра за готовността за новата учебна година

10/9/2021
В навечерието на новата учебна 2021-2022 година в заседателната зала на Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ели Тодорова и с участието на нейния заместник Минчо Йорданов бе проведена консултативно-координационна работна среща, съобразена с противоепидемичните мерки за количество хора и условия за общуване между тях, с представители на различни видове учебни заведения. На практика от почти всички общини от областта се отзоваха представители на образователни отдели и на училища – профилирани, професионални, основни и др.
 
Срещата премина в търсене на отговори по теми, като готовността за учебни дейности на материално-техническата база в училищата и за работата в електронна среда, както и за нагласата за присъствено обучение, кадровото педагогическо обезпечение, състоянието на процеса за привличане на ученици и съответно на отпаднали от училищата, ваксинациите и др.
 
Г-жа Тодорова сподели пред аудиторията впечатленията си от подобна среща в София с участието на областните управители. Събраната информация по тези и други въпроси, свързани с образованието, ще бъдe обобщена в специален доклад за пред Министерския съвет и МОН.
 
Д-р Габриела Миткова, началник на РУО на МОН в Силистра, представи подготвена за случая презентация по темата „Готовност за учебната 2021-2022 г. в област Силистра“. Най-важните цифри и факти от нея: общ прогнозен брой ученици в дневна форма на обучение – 9 470, от които в І клас – 817, постъпили в VІІІ клас по държавния план прием – 745,  в ХІІ клас – 646.
 
Всички те ще учат в 44 училища (по 1 съответно начално, специално (СПИ) и спортно, 22 основни, 2 обединени, 2 профилирани гимназии, 7 средни  училища, 8 професионални гимназии). Отделно: 24 детски градини, 4 ЦПЛР и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В 40 от училищата има здравни кабинети, но на практика във всички училища е осигурено медицинска помощ по три начина. И въпреки това, предвид проблеми с кадрите в тази сфера, положението по този пункт бе оценено като тревожно и изискващо мерки на държавно ниво.
 
По отношение на базата всички училища са получили разрешение от РЗИ Силистра, като в някои ремонтите ще продължат още месец-два, но без да пречат на учебния процес. Налична е готовност за отоплителния сезон във всички училища и детски градини. Училище, което ще провежда обучение в други сгради, е ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра, на която е разпределен образователен процес в две смени в стаи в ЕГ „Пейо Яворов“ и в ПГПТ „Евлоги Георгиев“.
 
По отношение на проблема с коронавируса в обобщен вид данните са следните: общо педагогически специалисти – преболедували, с пълна ваксинация и с първа доза: в училища – 59,2%,  в детски градини – 50,8% и в ЦПЛР – 55,3%. От 22 училища са посочили готовност за 100% от учениците за електронно обучение; 10 училища – 80-99%; 6 училища – 60-79% от учениците; 5 училища – 50-55%.
 
Отпадналите ученици на този етап на проверка са 56 в 17 училища, което е 0,6% от общия брой в дневна форма към началото на учебната година: най-много са в ПГМСС „Н. Вапцаров“ в с. Средище (10), Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ в с. Проф. Иширково (9), СУ „В. Левски“ в град Дулово (7), което е най-голямото в областта с над 900 ученици, както и ОУ „Ст. Караджа“ в село Искра (6) и др. По етапи на образование: начален етап – 9, прогимназиален етап – 16, гимназиален етап – 31  (за отбелязване – 55% от общо отпадналите).
 
Работят 34 екипа за обхват и по техни сведения към 16 юли т.г. 90% от учениците „за обхват“ се намират в чужбина. В направения коментар по време на заседанието стана ясно, че работата им до 2020 г. е била ефективна, защото са били върнати голям брой деца в училище. Последвалото по време на пандемията обучение в електронна среда обаче е оказало регресивен акцент върху постигнатите резултати. Предстои заседание на Областния съвет с представители на различни институции, създаден да координира работата по т.нар. механизъм за работа за връщане в час на отпаднали ученици.
 
В същото време бе изказано мнение, че дистанционната форма е повишила представата у родителите за това колко ценна и трудна е учителската професия, към която според постъпилите сведения интерес проявяват все повече млади хора. Установено е, че реално няма проблем с попълването на кадровия ресурс в училищата, тъй като в момента има малко повече от двадесет конкурса по различни специалности.
 
Като проблем бе оценено състоянието на издаваните наказателни постановления към родителите, които не оказват съдействие за обучение на децата си, тъй като няма твърд механизъм за изпълнението им от държавните органи. Констатацията се отнася до известни на обществото и на властта маргинализирани общности в няколко населени места, където на отделни фамилии трудно се повлиява да бъдат отговорни към бъдещето на децата си чрез осигурено образование.
 
В хода на дискусията постъпиха и сигнали за специфични проблеми в отделни общини и училища: примерно в селата Зарник, Полк. Чолаково и Светослав в община Кайнарджа няма интернет, дори и връзка с мобилни телефони, което затруднява децата при електронна среда на обучение. В други села семейства, представители на определена социална група, не желаят да приемат вкъщи лаптопи и други устройства за обучение, тъй като не могат да гарантират, че ще ги съхранят и съответно върнат в работещ вид. От автобуси за извозване на ученици имат нужда малък брой училища, сред които СУ „Васил Левски“ в град Главиница.