В Силистра бе представена книга, посветена на моста "Силистра - Кълъраш"

9/9/2021
В Силистра бе осъществено дългоочакваното представяне на второто допълнено издание на книгата „Мостът Силистра – Кълъраш“ с автор инж. Господин Иванов от Силистра, с което бяха свързани колегиални поздрави и изказвания. Коментар по темата като представител на държавната власт направи и областният управител Ели Тодорова, която връчи на инж. Иванов специален поздравителен адрес.
 
В него се казва: „Уважаеми г-н Иванов, поздравявам Ви с Вашия забележителен творчески труд, посветен на тема, вълнуваща институциите, бизнеса и гражданите на Силистра и на общините от Крайдунавска Добруджа. Книгата Ви, която е издадена със съдействието и на Областна администрация Силистра, е богат извор на факти и знание за събития от преди векове, свързани с инфраструктурна необходимост по долното течение на р. Дунав. Тя е дело на инженер и проектант във Ваше лице, който от години следи процесите в тази област, и има виждане как да се реши стар проблем със съвременни средства. Надявам се Вашата ценна като съдържание и послание книга да достигне до повече хора, до властови структури и до организации в чужбина, за да бъде за тях ценен научен продукт, какъвто досега не е имало на внимание на обществото.
 
Инж. Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и инж. Венелин Велев – председател на местната структура на Камарата в Силистра, също обърнаха заслужено внимание на 78-годишния проектант – специалист по промишлено и гражданско строителство, възпитаник на някогашния Строителен институт в София (сега УАСГ). В периода 1968-1989 г. инж. Иванов е на работа в тогавашната Териториална проектантска организация в Силистра, в която през годините е бил проектант, групов ръководител, главен инженер и директор.
 
В книгата си той разкрива много въпроси по темата, повечето от които са актуални и днес. Тя няма характер на научен труд или на учебно пособие, поради което е наречена "опит за обосновка". Чрез нея се дава полезна информация във вид на хипотези и заключения относно т.нар. виртуално глобално трасе „Игуменица-Север и Североизток“ (по направление то съвпада с транспортен коридор №8 на Европейската комисия и свързва 5 морета – Адриатическо, Йонийско, Егейско, Черно и Каспийско); трасето „Черно море-Понт“, както и за корекция на сухоземната граница източно от Силистра. Посочените данни, графики и изследвания ни убеждават в необходимостта от силно мотивирано в полза на бизнеса транспортно съоръжение в тази част на р. Дунав.
 
Инж. Иванов благодари за съдействието на 12 личности и институции - сред тях и на Областна администрация Силистра - съспомоществовател на изданието. Негово мнение е, че „Не бива да се увърта – географски погледнато Силистра е най-подходящо от всички места, планирани за премостване по долното течение на река Дунав“. Според него, жаравата в огъня по този въпрос трябва да бъде поддържана жива – рано или късно моста „Силистра – Кълъраш“ трябва да го бъде. Настоящата публикация целяла да улесни факторите у нас и в чужбина, вкл. в съседна Румъния, призвани да се споразумеят за изграждане на инфраструктурното съоръжение над р. Дунав, за което е необходимо междудържавно становище.
 
Споделеният материал можел да допринесе на йерархическите структури в управлението на България и Румъния както на централно, така и на регионални нива, да вземат навременни и правилни решения по въпроса. Авторът не крие своето виждане, че поради деликатността на проблематиката, свързана с необходимостта от корекция на сухоземната ни граница в името на моста, може да се очаква намеса и ангажираност от страна на Европейската комисия.
 
Останалите впечатления от представянето: инж. Иванов смята, че трябва да имаме изградено лоби, работещо за моста, както и това да става синхронно с участието на различните институции (включително граждански организации), независимо кой ги представлява на един или друг етап. Препоръчва също да се търси общуване и с област Констанца в съседна Румъния, тъй като сухоземната граница е на нейна територия. Възможно е книгата, която в настоящия си вид има резюмета на румънски и на английски езици, да бъде преведена на първо време на езика на северната ни съседка, за да бъде ползвана от тамошните институции и специалисти по мостостроене.