Областният управител на Силистра участва в откриването на Градска пречиствателна станция в Тутракан

27/7/2021
На 27 юли т.г. с участието на областния управител Ели Тодорова, която е председател и на Асоциация „ВиК“ Силистра, премина откриването на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в град Тутракан.На водосвета като православен ритуал, извършен от отец Йордан Тонков от Русенска епархия, присъстваха заместник областният управител Минчо Йорданов, председателят на ОбС Тутракан Нехат Кантаров, представители на фирмите, реализирали проекта, и др. Част от откриването бе и заключителната пресконференция, проведена с презентация в Ритуален дом Тутракан.
 
Проектът е на едноименната община с кмет д-р Димитър Стефанов, според когото борбата с институциите за осъществяването му е отнела десетина години, за да започне с първа копка през 2019 г. и да завърши през настоящата година. Асоцииран партньор на начинанието е „ВиК“ ООД Силистра, а общата му стойност е над 32 млн. лв. С тях, освен съоръжението, изградено върху 8 дка край р. Дунав, са подновени части от канализацията и от водопроводната мрежа по пет улици в града.
 
В момента пречиствателната станция работи с назначен от кмета на общината персонал – на този етап общо 9 души, чийто ръководител е Кремена Атанасова. Нейният екип вече е провел среща за обмяна на опит с колегите си от Пречиствателна станция Силистра, която работи от около пет години.​
 
„Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ e финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 със средства от Кохезионен фонд - 19 274 145,60 лв., национално съфинансиране - 3 401 319,81 лв., собствено съфинансиране - 9 672 528,39 лв.
 
Като представител на държавната власт в област Силистра, г-жа Тодорова отправи приветствени думи към организаторите на церемонията, както и към участниците в проекта – ръководството на общината и нейната администрация, ръководители и служители на фирмите със заслуга за довеждане на проекта до неговия успешен край. Тя поздрави гражданите на Тутракан с придобивката – едновременно екологична и социална.
 
Подчертано бе, че по този начин те стават част от изпълнение на европейската директива, отнасящи се до идеята подобни съоръжения да има във всички по-големи населени места на Стария континент. В случая пречиствателното съоръжение е разчетено да обслужва малко повече от 10 000 души население. В продължение на нейните думи д-р Стефанов благодари на своите колеги от общината за извървения заедно път от зараждането на инициативата и за целия дълъг път за нейното провеждане, въпреки срещнатите трудности.