Екипът на областния управител се срещна с кмета на най-голямата община в област Силистра

16/6/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова, заедно със заместник областния управител Минчо Йорданов гостуваха в община Силистра, където проведоха среща в работен порядък с д-р Юлиян Найденов – кмет на общината. Тя е продължение на подобни форми на общуване с местната изпълнителна власт, вече осъществени с кметове на общини и с членове на техните екипи от Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар и Ситово. Предстояща по същия повод е предвидена за община Кайнарджа.
 
Повод за срещите е организацията на изборите на 11 април, когато българските граждани ще изберат народните представители от 46-ото НС на Република България. Както навсякъде в областта, така и в най-голямата община в региона, г-жа Тодорова и г-н Йорданов споделиха пред своя домакин желанието на правителството да осигури максимални възможности за провеждане на организиран, честен и реален вот.
 
В допълнителен разговор със секретаря на Общинска администрация Силистра Ростислав Павлов ще бъдат разгледани акценти по използваната материална база за изборни секции, доставката и монтажа на машини за гласуване в тези от тях, в чиито списъци има над 300 гласоподаватели; логистиката при разположение по райони на техниците в изборния ден, както и на дежурните екипи по линия на електроснабдителната фирма. Идеята е да бъде създаден мобилен ефективен модел за отстраняване по най-бърз начин на евентуални технически проблеми в деня на изборите, за да няма пречки пред избирателите да гласуват бързо и без допълнителни усложнения.
 
Заявено бе също, че част от реализацията на поетото от служебното  правителство задължение за организация на избори в нормална политическа обстановка е спазването на законодателството. В него едно от най-важните изисквания е недопускането до участие на държавни и общински служители в агитационни акции на работните си места с цел оказване на пряко или индиректно влияние върху избирателите – колеги и подчинени в служебната йерархия.
 
В рамките на проведения свободен разговор между представителите на държавната и на местните власти бяха засегнати теми и от текущ характер, към които институциите имат отношение. Една от тях е обединяването на усилията за събиране на наличната достоверна информация по въпроса за дейността на Фериботен терминал Силистра, предвид възникналата извънредна ситуация три месеца след неговия рестарт.
 
Предстои до министерства и агенции да бъде пратен пакет от данни, както и предложения, свързани с търсене на най-правилното за града решение по повод протест на собствениците на транспортни фирми от Силистра. Наскоро от тяхно име бе декларирано настояване за връщане на предишния режим на преминаване на тежки товарни автомобили през града в посока на сухоземния туристически ГКПП.
 
С усилията на различни институции след няколко протеста на граждани на Силистра в началото на годината бе променен маршрутът, отклонен чрез пряка връзка към ферибота, който заработи с румънски оператор, но вече има и негов партньор от българска страна, каквито са международните изисквания за подобен вид инфраструктурни съоръжения.